การปฏิบัติสู่ความสำเร็จ

รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร งาน Coding Achievement Awards 2565 จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช

งานเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่น Coding ภาคใต้ จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้าน Coding ในวันที่  1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รับโล่รางวัลครูดีเด่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ครูมัธยมศึกษา จังวัด ชุมพร เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 


งานวันครูประจำปี 2566  พิธีวันครูและมอบโล่รางวัลแก่ครูผู้ผ่านการประเมินผลงานดีเด่น 3 ปี และมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ผ่านการประเมินมีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

สสวท. กับ สาระน่ารู้เทคโนโลยี

แว่นวีอาร์ สื่อเรียนรู้เสมือนจริงแห่งอนาคต
(VR: Virtual Reality) 

  เมื่อหลายวันก่อนผมมีโอกาสได้ลองใช้แว่นชนิดหนึ่งที่ร้านค้านำมาสาธิตเผยแพร่ในงานแสดงสินค้าความน่าสนใจอยู่ที่ตัวแว่นทำมาจากกระดาษและมีราคาไม่แพง เมื่อทดลองสวมแว่น ... >> Click read more

แนะนำ Scratch 2.0 

  หลายท่านที่คลุกคลีกับวงการการเขียนโปรแกรมคงเคยได้ยินชื่อโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงกราฟิกที่ใช้งานง่าย และมีคำสั่งที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างงาน จึงช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แะจินตนาการได้มากมาย ... >>  Click read more

สถิติผู้เยี่ยมชม